Cumartesi, Haziran 22, 2024

ÇAYKUR İşçi Alımları ÇAYKUR Ne Kadar İşçi Alımı Yapacak? Şartlar Neler?

Çaykur’a en az 1500 işçi alımı yapılacak.

Çay sezonunun yaklaşması ile birlikte Çaykur’a her sene yapılan personel ve işçi alımları araştırılmaya başlandı. Çay işçisi olarak bölgede çalışmak isteyenler, alımın ne zaman yapılacağını , personel alımı başvuru şartlarının ne olduğunu araştırıyor. Biz de Finans7 olarak bu yazımızda beklenen işçi alımının başvurusuna dair detayları paylaştık.

Konu ile ilgili gelen son kulis bilgisine göre EYT düzenlemesi ile emekli olacaklar nedeniyle Çaykur bünyesine yapılacak işçi alımının 1500’lere kadar çıkabileceği bildirildi. 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İşçi alımında başvuru genel şartları şu şekilde olacak:

a) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

c) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak, şartları aranır.

İLAN NE ZAMAN GELECEK?

Geçen sene Şubat ayının sonunda işçi alımının başvuru başlamıştı. Bu sene de bu civarda ilanın gelmesi, Şubat ayının son haftasında , en geç Mart ayının ilk günlerinde ilanın gelmesi bekleniyor.
Kaynak: Finans7

Bunlara da Bak